CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP NẤM HƯƠNG

icon date 13/05/2020

Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của các sản phẩm đã công bố, phía dưới là quyết định công bố phù hợp quy định ATTP của Nấm Hương...

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

icon date 13/05/2020

Công ty đã được chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh thái nguyênchứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm trong lĩnh vực chế biến, sơ chế nấm Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia đã có chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chế biến, sơ chế nấm do chi cục quả...

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP NẤM LINH CHI

icon date 13/05/2020

Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của các sản phẩm đã công bố, phía dưới là quyết định công bố phù hợp quy định ATTP của Nấm Linh Chi...

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP NẤM NÂU TÂY

icon date 13/05/2020

Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của các sản phẩm đã công bố, phía dưới là quyết định công bố phù hợp quy định ATTP của Nấm Nâu Tây...

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP NẤM NGÔ

icon date 13/05/2020

Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của các sản phẩm đã công bố, phía dưới là quyết định công bố phù hợp quy định ATTP của Nấm Ngô...

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP NẤM TRÀ TÂN

icon date 13/05/2020

Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của các sản phẩm đã công bố, phía dưới là quyết định công bố phù hợp quy định ATTP của Nấm Trà Tân...

Chứng nhận ATVSTP

Hệ thống siêu thị cung cấp các sản phẩm của PHÚ GIA

096.22222.88
Zalo
favebook